Tähistage Euroopa keeltepäeva koos meiega!

Euroopa Nõukogu (Strasbourg) algatusel tähistatakse alates 2001. aastast iga aasta 26. septembril Euroopa keeltepäeva.

Päevast

Mis on Euroopa keeltepäev?
• Milleks Euroopa keeltepäev?

Osale

Kes saavad osaleda?
Kuidas osaleda?

Keelefaktid ja mängud


Kuva rohkem...

Keeltepäeva üritused


Kuva rohkem...

Õpetajad

Materjalid
õpetajatele.
Kuva rohkem...

Hinda oma keeleoskust

Kuva rohkem...

Language Trivia

Kuva rohkem...

Keeleviktorin


Kuva rohkem...

 

Sign Language Game

Kuva rohkem...

Päeva tähistamiseks organiseeritakse üle kogu Euroopa mitmeid üritusi tegevusi laste jaoks ja koos lastega, tele- ja raadioprogramme, keelekursusi ja konverentse. Riikide ametiasutustele ja erinevatele partneritele on ürituste organiseerimisel antud vabad käed. Riiklikul tasemel organiseeritud tegevuste koordineerimiseks palub Euroopa Nõukogu osalevatel riikidel määrata päeva "riiklikud vahendusisikud".

Euroopa Nõukogu peasekretäri Thorbjørn Jaglandi tervitus

„Seekordne Euroopa keeltepäev tähistab innovatsiooni keelte õppimises ja õpetamises. See annab meile suurepärase võimaluse alla joonida Euroopa kultuurilise mitmekesisuse väärtust. Euroopa riigid on kõige tugevamad ja edukamad just siis, kui oleme avatud ja vaatame tulevikku, kui oleme valmis tervitama teisi eluviise ning kui võtame vastu neid, kes saavad panustada meie ühiskonda. Võtame hetke, et tunnustada neid kümneid keeli, mida meie kogukondades räägitakse, ja edastame sellega olulise sõnumi: Euroopa on tõesti mitmekeelne koht, kus teretulnud on erineva taustaga inimesed ja kus igaühel on võrdsed võimalused end väljendada. Koolid, ülikoolid ja kultuuriasutused korraldavad keeltepäeva tähistamiseks sadu sündmusi. Soovin kõigile osalejatele kõike head!“

2017's 'most innovative event' is “Let's promote diversity – the European Day of Languages” from Poland! The event received 1702 votes and was organised by Szkoła Podstawowa nr 1 w Żarach. Congratulations to the winners!

See the events which received the most votes in 2017! 

EDL gallery

Add your photo to the gallery

If you wish to add an image of your event to the gallery please find your event in the events database, edit it by clicking onto the link on the events page and upload your image(s).

  


Participate in the OFFICIAL 2018 T-SHIRT CONTEST  ! view details

Order your 2017 European day of Languages T-SHIRT  ! view details

Üle kogu Euroopa õhutatakse kõiki Euroopa Nõukogu 47 liikmesriigis elavat 800 miljonit elanikku keeli õppima, vaatamata nende vanusele ja sellele, kas nad käivad koolis või mitte. Olles veendunud, et keeleline mitmekesisus on vahend suurema kultuuridevahelise mõistmise saavutamiseks ja meie maailmajao kultuuripärandi rikkuse oluline osa, edendab Euroopa Nõukogu mitmekeelsust kogu Euroopas. 

Flaier


Lae flaier