en  fr  cs  de  et  el  es  ga  hr  it  pl  ro  sq  sk  sl  sv  nn  sr  bs  lt  mk  lb  nl  hy  pt  tr  da  bg  fi  hu  ka  lv  eu  ca  ru  gl

Միասին տոնենք լեզուների եվրոպական օրը

Եվրախորհրդի նախաձեռնությամբ ԼԵԶՈՒՆԵՐԻ ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՕՐԸ (ԼԵՕ) նշվում է ամեն տարի՝ սեպտեմբերի 26-ին, 2001 թվականից ի վեր:

Այդ օրվա առթիվ կազմակերպվում են բազմաթիվ իրադարձություններ ողջ Եվրոպայով և դրանից դուրս, օրինակ՝ միջոցառումներ երեխաների համար և երեխաների հետ, ռադիո և հեռուստատեսային ծրագրեր, լեզվի դասընթացներ, գիտաժողովներ/կոնֆերանսներ և այլն: Ազգային լիազորված իշխանություններն ու տարբեր գործընկերներն ազատ են որոշելու այն գործունեության բնույթը, որն իրենք են ցանկանում կազմակերպել: Եվրախորհուրդը կոչ է անում մասնակից երկրներին նշանակել ազգային համակարգող այս միջոցառումներն ազգային մասշտաբով համակարգելու համար:

Statement from Council of Europe Secretary General, Thorbjørn Jagland

 “This year's European Day of Languages celebrates innovation in language learning and teaching.  This provides us with the perfect opportunity to highlight the huge value of Europe's cultural diversity. Europe's nations are always at their strongest and most prosperous when we are open and outward-facing, willing to embrace other ways of life, and when we welcome those who can contribute to our societies. By pausing to celebrate the dozens of languages spoken across our communities we can send a powerful message: that Europe is a truly multilingual place where all backgrounds are welcome and where everyone can have an equal voice. Hundreds of events have been organised by schools, universities and cultural establishments to mark the day. I would like to send my best wishes to all those taking part."

2017's 'most innovative event' is “Let's promote diversity – the European Day of Languages” from Poland! The event received 1702 votes and was organised by Szkoła Podstawowa nr 1 w Żarach. Congratulations to the winners!

See the events which received the most votes in 2017! 

EDL gallery

Add your photo to the gallery

If you wish to add an image of your event to the gallery please find your event in the events database, edit it by clicking onto the link on the events page and upload your image(s).

  


Participate in the OFFICIAL 2018 T-SHIRT CONTEST  ! view details

Order your 2017 European day of Languages T-SHIRT  ! view details

Ողջ Եվրոպայով Եվրախորհրդի 47 անդամ երկրների 800 միլլիոն ներկայացուցիչներին  կոչ է արվում սովորել մեկից ավելի լեզուներ ցանկացած տարիքում ինչպես դպրոցում, այնպես էլ դպրոցից դուրս:
Համոզված լինելով, որ լեզվի բազմազանությունը միջմշակույթային լավագույն հաղորդակցման բանալին է և մեր մայրցամաքի մշակութային հարուստ ժառանգության գլխավոր տարրերից մեկը՝ Եվրախորհուրդը խրախուսում է բազմալեզվությունը ողջ Եվրոպայում: