Oslávte s nami Európsky deň jazykov!

Z iniciatívy Rady Európy a Štrasburgu sa Európsky deň jazykov (EDJ) oslavuje každoročne 26. septembra už od roku 2001.

O EDJ

Čo je Európsky deň jazykov?
• Prečo Európsky deň jazykov?

Účasť

Kto sa môže zapojiť?
Ako sa zapojiť?

Fakty a zábava


Zobraziť viac...

Podujatia EDJ


Zobraziť viac...

Učitelia

Každodenné materiály do triedy. 

Zobraziť viac...

Zhodnoťte si sami Vaše jazykové schopnosti 

Zobraziť viac...

Jazykové banality

 Zaujímavé
fakty o jazykoch. 

Zobraziť viac...

Jazykový kvíz

Otestujte si Vaše  vedomosti o jazykoch.

Zobraziť viac...

Hra posunkovej reči 

Zobraziť viac...

Pri príležitosti EDJ sa v Európe koná celá škála rôznych podujatí: aktivity pre deti, televízne a rozhlasové programy, vyučovanie jazykov a konferencie. Vnútroštátne organizácie a rôzni partneri dostali pri organizácii aktivít voľnú ruku. Rada Európy žiada zapojené krajiny, aby menovali "národnú kontaktnú osobu" pre EDJ, prostredníctvom ktorej bude koordinovať aktivity organizované na vnútroštátnej úrovni.

Prehlásenie Thorbjørna Jaglanda, generálneho tajomníka Rady Európy  

 

„Tohtoročný Európsky deň jazykov“ oslavuje inováciu v oblasti výučby jazykov. Táto udalosť nám umožňuje vyzdvihnúť obrovskú hodnotu kultúrnej rozmanitosti Európy. Najsilnejším Európskym národom sa najviac darí práve vtedy, keď sú otvorené voči iným, orientujú sa na zahraničie, sú ochotné zahrnúť iné spôsoby života, a takisto keď privítajú tých, ktorí sa môžu podieľať na chode ich spoločnosti. Vďaka oslave početných jazykov, ktoré sú používané v našich komunitách, môžeme vyslať do sveta dôležité posolstvo : Európa je skutočne multilingválna. Všetky národnostné pôvody sú tu vítané, každý človek tu má rovnocenný hlas. Stovky podujatí boli na pripomenutie tejto skutočnosti zorganizované základnými či vysokými školami, kultúrnymi inštitúciami ako znak. Týmto by som sa chcel vrúcne pozdraviť všetkých tých, ktorí sa na tomto podieľajú.

 

Najinovačné podujatie tohto roka „Podporme rozmanitosť – Európsky deň jazykov” z Polska! Táto udalosť zaznamenala 1702 hlasov a bola zorganizovaná školou- Szkoła Podstawowa nr 1 w Żarach.

Gratulujeme výhercom!

Pozrite si tohtoročných účastníkov 

Galéria EDJ

PRIDAJTE VAšE FOTKY DO GALÉRIE

Ak si želáte pridať fotku z Vášho podujatia do galérie, najskôr si prosím nájdite Vašu udalosť v databáze udalostí, upravte ju kliknutím na odkaz na stránke podujatí a pridajte Vašu fotku/fotky. 

  


Zúčastnite sa OFICIÁLNEJ SÚŤAŽE NA EDJ TRIČKO 2018! zistite viac

Objednajte si svoje TRIČKO Európskeho dňa! zistite viac

Jeho cieľom je podnietiť 800 miliónov Európanov zo 47 členských štátov Rady Európy, aby sa bez ohľadu na vek, v školách aj mimo nich, učili viac jazykov. S presvedčením, že jazyková rozmanitosť je nástrojom na dosiahnutie väčšieho interkultúrneho porozumenia a kľúčovým prvkom bohatého kultúrneho dedičstva nášho kontinentu, Rada Európy podporuje mnohojazyčnosť v celej Európe.